Ефектът на пеперудата

 

 

„…Ако искаш да откриеш тайните на Вселената, мисли в посока на енергия, честота, вибрация...“
Никола Тесла

 

Минаха точно две години, откакто отворихте вратите на храма за мен и ме приехте в братската верига. Време, в което с вашата помощ, открих много за себе си, открих много и за заобикалящия ме свят. Все неща, които са оставали скрити за мен в забързаното ми профанско ежедневие. Открих един нов свят на търсене, взаимност, спокойствие и доброта. Къде съзнателно, къде несъзнателно всичко това стана част от живота ми – да съм добър към хората независимо какво получавам насреща, когато мога да се опитвам да помагам не само на братята си, но и на обкръжаващите ни, когато мога да се опитвам да подтиквам хората да търсят и да мислят, да откриват добрите си страни. Защото всеки от нас влияе не само на хората около себе си, но и на цялата Вселена.
С този си градеж, ще се опитам да споделя с вас, скъпи братя, някои мисли, които от доста време ме спохождат и ме карат да размишлявам. Започвам с една мисъл на Никола Тесла – един невероятен гений в историята на човечеството. Той казва, че ако човек иска да открие тайните на Вселената, е необходимо да мисли в посока на енергия, честота и вибрация. Според него всичко е изградено от енергия. Всичко около нас, включително самите ние сме енергия, която има своя честота и се движи във финия спектър на енергийно ниво. Дори в състояние, на което казваме покой. Не съществува във Вселената такова състояние като покой – тя постоянно е във движение.
Нашите тела са един биологически компютър, който създава нашата реалност с помощта на система от пет сетива – допир, зрение, слух, осезание, вкус. Всички тези сетива събират вибрационна информация, преобразуват я във електрически импулси и я изпращат към мозъка. Така той създава реалност, базирана на тези сетива или възприятия. Сетивата са един вид декодираща система, събираща информация на вибрационно ниво. И докато в момента изговарям тези думи, то това не са просто думи. Това е вибрация, която излиза от моите гласни струни, която вашите уши улавят, декодират я като електрически сигнали и я предават на мозъка. След това мозъкът „чува” това, което реално казвам. Всички останали рецептори работят на същия принцип.
Светът на мислите и чувствата също е неотменна част от заобикалящия ни свят. Мисълта не е материална, но е част от същата тази вибрационна система, която ни заобикаля. Тя не остава само в нашите мозъци, а има свое съществуване. Тя пътува и може да бъде уловена от хора, които са на същата вълна. Затова са важни не само делата, които вършим във братската верига и в профанския си живот, но и мислите ни. Защото вярвам, че те пътуват в пространството и могат да му влияят.
Кръстих градежа си „Ефекта на пеперудата”, което в теорията на хаоса се обяснява математически като чувствителна зависимост от началните условия, където една малка промяна на параметър в нелинейна система може да доведе до големи разлики в по-късните състояния. Името на ефекта, дадено от Едуард Лоренц, е извлечено от теорията за образуване на урагана, която се основава на това дали дадена далечна пеперуда е размахала или не крилата си няколко седмици преди това.
Нашите мисли и действия са свързани в едно цяло. Съвместните ни усилия в дела и мисли пътуват едновременно и във видимата част, и в невидимата част на заобикалящия ни свят. И дори да не водят винаги до пряко действие, то със сигурност се отпечатват в света около нас. Продължават своето съществуване и записаната в тях положителна енергия. Която трябва и може да променя света към по-добро място. Както нашата обща нагласа при ритуалната работа въздейства на всеки брат от веригата, така и положителните ни действия и положителните ни мисли въздействат на всичко около нас.

Както брат Жоро Балански бе написал в един от своите градежи
„Ние имаме привилегията, но и отговорността да бъдем брънка от световното масонство – най-старото, най-голямо и влиятелно общество от хора, изповядващи единни морални и етични ценности. Общество, оказало и оказващо съществено влияние върху развитието на съвременната цивилизация през последните 300 и повече години.
Ето защо и за миг не бива да забравяме, че масонът е масон не само в храма на ложата. Придобитото в масонството трябва да ръководи поведението му също в семейството и обществото. Масонът е част от своя народ. Със своето участие и съпричастност, с личния си пример, с позициите, които заема като гражданин, той служи на своя народ и държава.”
Затова е важно всеки от нас като влезе в храма с ритуална чирашка стъпка, като заеме своето място в ложата, като участва в ритуалите на ложата, като се включва в братската верига, да мисли и за това как точно участва в изграждането на храма на човечността, да вярва, че участва, учи се и може да направи много като част от всемирното братство за хармонията в обществото и придаването му на още по-силен смисъл и съдържание. Само така братската верига ще е силна. Когато всеки от нас вярва и иска да промени света към по-добро.

Уважаеми Майсторе, скъпи братя,
ще завърша и този си градеж с една мисъл, с която завърших предния с градеж, който изнесох пред вас през декември м.г.:
„Всички ние постоянно търсещите и изкачващи стъпалата на храма, не бива да забравяме, че масонството не е книжно познание, не използва теории, догми и правила, а e начин на мислене и начин на живот, стремеж към самоусъвършенстване, към братска любов, толерантност към чуждото мнение и съчувствие към изпадналите в беда.”
Бих искал сега да добавя и това, че всички ние можем да въздействаме на заобикалящия ни свят не само със своите дела, но и със своите мисли. Защото всички ние сме свързани. И за да постигнем хармония с него, трябва да постигнем първо хармония със самите себе си и след това да я използваме като въздействие за постигане на хармония и със заобикалящия ни свят.
В прослава на Великия архитект на Вселената.

 

Градеж на брат Георги Иванов ложа „Сговор“

Разработено от Creative Design Ltd.