Древните мистерии и франкмасонството

 

 

Част първа

 
 
Скъпи братя,
За мен е голяма чест да съм тук и сега сред вас. Да съм част от веригата на Братството на свободните зидари.
Благодарен съм ви за братски протегната ръка, която ме поведе по пътя на светлината. Аз все още съм под въздействието на лъчите светлина, които първо видях с премрежения си поглед след свалянето на превръзката от очите при приемането ми. Все още усещам братската ръка, която ме водеше и ми помагаше при ритуала. Помня братския глас, който ме напъстваше сигурно по пътя ми. Това е едно от най-силните ми емоционални преживявания.
Сега с още по-голямо желание и по-различна нагласа продължавам да чета книги за свободното зидарство, като се надявам с ваша помощ с времето да вникна по-дълбоко в символите и алегориите, свързани със масонството.
Масонството се определя като посветителско общество, нравствено-етична система, използваща алегории и илюстрирана със символи. Много от символите водят своето начало от самото начало на човешката цивилизация. Алегориите от своя страна са универсален начин, чрез който могат да се предадат морални и етични истини и послания. По начин, неподвластен на времето.
Темата на този първи мой градеж е „Древните мистерии и франкмасонството”. Бих искал да се спра на посветителските мистерии в древен Египет. След това на Критските мистерии, Еврейските мистерии, Гръцките мистерии, както и мистериите на бог Митра.
По-нататък възнамерявам да разгледам накратко също и мистериите при маговете и друидите, брамините, японските и китайските мистерии, скандинавските мистерии, мексиканските и перуанските мистерии.

 

За мистериите
В миналото мистериите са били важни обществени институции, център на националния и религиозния живот на хората от висшите класи. Всеки, който е минавал през техните степени – процес с продължителност много години – е придобивал високо образование и култура в областта на духовността, разширявайки своето познание за света, Бога, човека и Вселената.
Мистериите в древността не са били тайни общества, скриващи цялата си дейност от обикновените хора. Със сигурност през обикновените степени на посвещение са преминали хиляди търсещи. Обаче за тях е останало скрито съществуването на Висшите степени. Защото не са били готови да ги осмислят, не са били духовно узрели, за да вземат участие в тях.
Египетски мистерии
Важността и изключителността на Египетските мистерии се състои в това, че те произхождат от незапомнени времена и предхождат западната посветителска традиция. Като стоят в основата на другите мистерии от древния свят, те са проникнали на Запад, давайки началото на Западната посветителска традиция. Всеки в Египет е знаел за съществуването на мистериите, както и почти всеки е знаел, че те са насочени до голяма степен върху подготовката за живот след смъртта. Това секректно учение обаче е било разкривано само на посветените, под тържествена и обвързваща клетва за пазене на строга тайна. Едва тогава посветеният е бил допускан до прага на храма, където бил въвеждан в задгробните тайни в най-дълбоки детайли.
Мистериите в Египет били разделени на две – Големи мистерии и Малки мистерии.
Ако се опитаме да направим паралел със Сводобното зидарство би могло да се каже, че Малките мистерии наподобяват първата степен, докато Големите мистерии може да бъдат оприличени на втора и трета степен в масонството.

Мистериите на Изида
В Малките мистерии кандидатът научавал какво стои от другата страна на смъртта. Церемонията по инициацията била символична карта на онзи междинен свят, който понякога се нарича Астрален план.
Обикновено Малките мистерии (които могат да бъдат наречени условно първа степен на посвещението) били отворени практически за всеки свободен човек, който търсел прием в тях, стига да е водил праведен живот и да е сравнително интелигентен, поради което е получил необходимите благосклонни гласове в своя полза. Поддържайки правилния курс, по-късно подобни каднидати можело да бъдат допуснати евентуално и до Големите мистерии (втора и трета степен). Но във всяка от тези степени съществували още тайни Външни и

 

Вътрешни мистерии (Висши степени).
Вътрешни мистерии на Изида
Във външните Мистерии на Изида съществували вътрешни кръгове на ученици, внимателно подбрани от жреците. Съществуването на тези вътрешни кръгове било пазена в дълбока тайна, дори и от самите посветени във външния кръг.
Във вътрешните кръгове било давано съкровеното практическо окултно познание, което да позволи на ученика да събуди и развие у себе си съответните скрити вътрешни сили, както и свързаните с тях окултни способности. Към кандидатите за прием в тези кръгове са били прилагани в пълна степен сурови физически и психически изпитания. Подобни кандидати били подготвяни индивидуално и получавали персонални инструкции за съдържанието на свещените мистерии, които се намират извън общата схема на инициацията.
Мистериите на Серапис
Втората степен на Египетските мистерии, която напомня масонската степен на калфата, тя е част от Големите мистерии, или т.нар. Мистерии на Серапис.
Предназначението и целта на Мистериите на Серапис в курса на обучение на индивидуалния ученик било постигането на контрол върху съзнанието, както и тренировката на менталното тяло, насочена към придобиването на силите на тайнствата.
Вътрешната степен на Серапис
Отвъд Външните мистерии в тази степен, както и във всяка друга, съществувал таен Вътрешен кръг, съвсем непознат на онези, които не били преминали през вътрешната работа на предходната степен. Тук именно били давани практическите инструкции, т.е. техниките за развитие, за да бъде събудено съзнанието на ученика за директно възприемане на истината, което би му позволило да потвърди сам за себе си полученото от жреците теоретично познание.
Както и при първата степен, работата на кандидата била наблюдавана отблизо за период от седем години, в края на които се полагал съответният изпит, и ако йерофантите били задоволени и убедени, че търсещият познанието е способен за по-нататъчно обучение, той бивал допуснат до третата степен.

 

Мистериите на Озирис
Третата степен в Египет била наричана Мистериите на Озирис. Тя може да бъде оприличена на степента майстор в масонството.
В стария Египетски ритуал, който бил изключително сложен и внушителен, кандидатът трябвало да премине през символичното представяне на страданията, смъртта и възраждането на Озирис. Легендата за смъртта и възкресението на Озирис била добре позната на всички египтяни, както посветени, така и обикновени хора, и върху нейния сюжет се провеждали големи публични церемонии, съответстващи на Разпети петък и Коледа в християнството, когато тези мистични събития били отбелязвани с величествени ритуали и религиозен ентусиазъм сред хората.

Изживяванията на инициацията в Мистериите на Озирис включвали откриване на истинското обиталище на духовния човек, което е най-висшата част на менталния (небесния) свят, където Азът функционира в казуалното тяло. По същия начин, върховната церемония по издигането в трета степен всъщност символично представлява спускането на Логоса (Божественото слово, Озирис) в материята, неговата мистична смърт и погребение и неговото възкресение, или възраждане от смърт към нов живот, като реинкарниран дух отново на Земята.
Тайните знаци в Мистериите на Озирис били подобни на тези в съвременното Египетско масонство, както и на използваните при Шотландския ритуал само с промяна в съпровождащата ги фразеология. Някои от знаците са напълно идентични и са останали до днес без промяна, например в ритуалите на Древния примитивен обред на Мемфис Мизраим.

 

Вътрешните Мистерии на Озирис
В тази висша степен съществувал също вътрешен кръг.

В него като допълнение към външната, чисто символична част, посветеният постепенно бил въвеждан и получавал инструкции относно практическата работа във висшите сфери на менталния план.

Така че напълно подготвеният инициат в Мистериите на Озирис да получи възможност да добие осъзнато овладяване на Аз-а, отвъд ограниченията на обичайната житейска опитност, която притежава формално въведеният в съответната степен.
Този съвсем кратък преглед на Египетските мистерии подсказват, че в редица от символите и ритуалите в масонството могат да бъдат проследени далечните корени на развитието на човешката цивилизация и религия.

 

Градеж на брат Георги Иванов, секретар на ложа „Сговор“ 

Следва

 

 

Разработено от Creative Design Ltd.