Божан Христов – почетен майстор на ложа „Сговор 92“

 

Скъпи братя,
отмина още една година откак на 01.09.2015 г. нашият обичан и високо уважаван брат Божан Христов, човек с изключителни личностни качества, интелектуалец с богата ерудиция пое своя път във вечността и премина на работа при Великия архитект на Вселената във Вечния Изток.

Достигнал 90 годишна възраст брат Божан бе най-възрастният масон в България. Той бе почетен майстор на ложа „Сговор 92”, в която членува от 1993 г. Такъв ще остане завинаги в сърцата ни, в историята на ложата.
Той е роден е на 12.5.1926 г. Завършил е средното си образование в италианско училище в София, а висшето – право в Софийския университет. Работил е като отговорен редактор в предавания за чужбина на Българското национално радио и отговорен секретар на сп. „Панорама”. Преводач е на над 40 тома литература от италиански и френски. За заслугите си в популяризирането на италианската литература е награден от Президента на Италия със званието „Кавалер на почетната роза”.
Съхранил своя творчески плам, дълбока масонска мъдрост и младежки ентусиазъм, той бе и ще продължава да бъде високо тачен, уважаван и обичан от своите братя.

Благ и мъдър, доайен на днешното българско масонство, споменът за него завинаги ще остане в сърцата ни като образец на истински брат, масон по призвание и духовни качества.

Брат Божан ни завеща градежи, пропити с мъдрост, човеколюбие и проникновеност, които, подобно на дълбоките истини на масонството, с времето не губят своята актуалност. Поколенията ще се сменят, а той винаги ще присъства в ложата ни. Оставеното ни от него писмовно наследство е еталон за духовен градеж, извор на знания и споделена мъдрост. Изнесените в ложата негови градежи бяха съхранени чрез дигитализиране и включени в сборника с градежи на ложата, който периодично допълваме и издаваме на оптичен носител.
Един от тях „За културата на масона“ бе публикуван през май 2015 г. в най-престижното ни списание „Зидарски преглед“. Тази публикация бе откритие за силно нарасналото по численост братство, представи по най-достоен начин и ложата ни, внесе светлия лъч на поредното признание и в неговата душа.

Затова предлагам да почетем паметта на брат Божан, като си припомним този негов градеж.

 

Октомври 2017 г.

Георги Балански

 

Велик втори надзирател на ОВЛБ

Стар майстор на ложа „Сговор 92“, Ориент София

 

Градежи на брат Божан Христов, изнесени в ложа „Сговор 92“

 1. За културата на масона
 2. За масонската символика
 3. За някои масонски символи
 4. За първичните и универсални символични степени
 5. Масонски бог ли е Великият архитект на Вселената
 6. Ние и религията
 7. Посвещението
 8. Ролята на масонството през XXI век. Традиция, етика, нови ценности
 9. Свободното зидарство
 10. Свободното зидарство и демокрацията
 11. Степените на посвещението

Разработено от Creative Design Ltd.